Civic Economics Research Group

Publications on the Scientific Taxonomy
of the New Hungarian Public Finance Practice - after 2010


 • Matolcsy, György (2015): Egyensúly és növekedés [Balance and Growth]. Kairosz Kiadó, Budapest
 • Palotai, Dániel – Virág, Barnabás (eds.) (2016): Versenyképesség és növekedés [Competitiveness and Growth]. Válasz Könyvkiadó, Budapest.
 • Patai Mihály – Parragh László – Lentner Csaba (2015): Magyarország a változó világban {Hungary in Changing World}, Éghajlat Kiadó, 2015
 • Lentner, Csaba (creative ed.) (2013): Bankmenedzsment - Bankszabályozás – pénzügyi fogyasztóvédelem [Bank Management - Bank Regulation – Financial Consumer Protection]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó (Dialóg Campus), Budapest
 • Lentner, Csaba (2013): Közpénzügyek és államháztartástan [Public Finances and the Study of the General Government]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó (Dialóg Campus), Budapest
 • Lentner, Csaba (creative ed) 2015): A devizahitelezés nagy kézikönyve [The Great Book of Foreign Currency Lending]. NKE Szolgáltató Kft., (Dialóg Campus), Budapest
 • Lentner, Csaba (creative ed.) (2015): Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás [Fiscal Policy and the Management of Public Finances]. NKE Szolgáltató Kft., (Dialóg Campus) Budapest
 • Lentner, Csaba (2016): Rendszerváltás és pénzügypolitika [Change of Regime and Financial Policy]. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Novoszáth, Péter (2014): A társadalombiztosítás pénzügyei [Finances in Social Security]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, (Dialóg Campus) Budapest
 • Lentner Csaba: Historic and scientific overview of state role in economic policies – presented through the example of Hungary » download (.doc)
 • Lentner Csaba: Az állami szerepvállalás gazdaságpolitikájának történelmi és tudományos háttere – Magyarország példáján keresztül » download (.pdf)
 • Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon. Vitairat, 2008 » download (.pdf)
 • Jövőkép. Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon. Jövőkép sorozat 1. („a 75-ök vitairata”), Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet, 2009 » download (.pdf)
 • Új Széchenyi Terv. Nemzetgazdasági Minisztérium. Vitairat, 2010 » download (.pdf)
 • Új Széchenyi Terv. A talpraállás, a megújulás és a felemelkedés fejlesztéspolitikai programja. Nemzetgazdasági Minisztérium. Kormányanyag, 2011 » download (.pdf)
 • New Szechenyi Plan. Government Official, 2011 » download (.pdf)
 • Széll Kálmán Terv. Bürokrácia-csökkentő program I. Magyar Köztársaság Kormánya, 2011. április » download (.pdf)
 • Magyary Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési Program (MP 11.0) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2011. június » download (.pdf)
 • Magyar Növekedési Terv. Nemzetgazdasági Minisztérium. Konzultációs anyag. 2011. december » download (.pdf)
 • Botos Balázs: Az iparpolitika metamorfózisa. L'Harmattan Kiadó Budapest, 2010. 315 oldal
 • Lentner Csaba: Iparpolitika felsőfokon. Gondolatok Botos Balázs Az iparpolitika metamorfózisa című könyve kapcsán. In. Polgári Szemle, VII. évfolyam, 4. szám, 2011 » open
 • Lentner Csaba: A virtuális pénzvilág alkonya. Botos Balázsa Az iparpolitika metamorfózisa című könyvéről recenzió. In. Pénzügyi Szemle, LVI. évfolyam, 3. szám, 2011 » download (.pdf)
 • Tóth Gergely: Botos Balázs Az iparpolitika metamorfózisa című könyvének ismertetője. In. Gazdasági Élet és Társadalom c. tudományos folyóirat, I-II/2011. WSUF, Budapest » download (.pdf)